Bosch Car Service autószerviz szerviz Várpalota SZLW KFT

A jármű ügyintézéshez csatolandó szerződések kötelező tartalmi elemeiről


2010. január 1-jétől a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet határozza meg a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak (a jármű adás-vételi, vagy üzembentartói szerződésnek) a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeit.

Amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokirat a meghatározottaktól eltérően a kötelező tartalmi elemeket nélkülözi, az a közlekedési igazgatási (az okmányirodai) eljárásban történő felhasználás céljából 2010. július 1-jét követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a fent megjelölt Kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.Adásvételi szerződésÜzembentartói szerződés